Psikoloji Bölümü Hakkında Merak Edilenler

psikoloji nasıl bir bölüm, psikoloji okumalı mıyım, psikoloji bölümü hakkında merak edilenler, psikoloji bölümü okumak zor mu

Psikoloji Bölümü Hakkında Merak Edilenler
29 Temmuz 2016 Cuma 11:38

Psikoloji insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Psikoloji bir bilim dalının olmasının yanı sıra günlük hayat deneyimlerimizin önemli noktalarında da karşımıza çıkmaktadır. Sosyal çevre, ilişkiler, öğrenme kapasitesi, ruh sağlığı, gelişim kapsamı yalnızca verebileceğimiz bir kaç örnek. Psikoloji sürekli gelişen ve tüm alt alanları ile birbirini tamamlayan bir bütündür. Bu bütünün parçası olan psikologlar neden, nasıl, niçin, ne zaman gibi soruları birey ve birey dışı faktörlerle irdeler, açıklar. Bizlerde bu geniş bilimi hayata bizzat aktaracak olan psikolog adaylarının merak ettikleri bir kaç soruyu yanıtlamak istiyoruz.  

1) Psikoloji bilimi nedir? Hedefleri nelerdir?

Psikoloji, kelime anlamı ruhbilimi olan fakat yalnızca ruhu değil, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bilim dalıdır. Kuramsal ve uygulamalı psikoloji olmak üzere ikiye ayrılır. Davranışlara anlam arayan bu bilim dalının temel hedefleri; davranışı tanımlamak, açıklamak, tahmin etmek ve kontrol etmektir.  

2) Psikolojinin alt birimleri nelerdir?

Psikoloji gelişmelere açık ve kapsamı geniş olması nedeni ile birçok alt alana sahiptir.

Psikolojinin Alt Birimleri:

- Klinik Psikoloji

- Danışmanlık

- Bilişsel/Psikodilbilimi

- Gelişimsel/Çocuk

- Eğitimsel/Okul

- Deneysel

- İnsan Gelişimi/Aile Çalışmaları

- Endüstriyel ve Örgütsel

- Psikolojik/Biyopsikolojik

- Sosyal/Kişilik

- Psikoloji/Genel

- Psikoloji/Diğer

Alt birimlerde uzmanlaşmak istenen  alana göre daha detaylı çalışmalar yapılır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi sonrasında o alt dalda uzman psikolog unvanı kazanılır.  

3) Psikolog nedir? Kimlere psikolog denir?

Psikolog yani ''Ruh bilimci'' kişiler insanların davranış biçimlerini inceleyip çeşitli araştırmalar yürütür. Elde ettiği nesnel bilgiler ile sorunların altında yatan sebeplere dair hipotezler oluşturur. Aldığı eğitimler neticesinde hastaya en uygun çözüm sürecini hazırlar. Psikolog olmak isteyen bireyler insanları anlamayı istekli, meraklı, araştırmacı kişiler olmalıdır. Psikolog olabilmek için öncelikle dört yıllık psikoloji lisans eğitimi tamamlanmalıdır. Bu eğitim sonrasında psikolog olmak isteyen bireyler uzmanlaşmak istediği dalda yüksek lisans yapabilirler.  

4) Psikoloji bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

Psikoloji bölümü okumak isteyen öğrenciler TM-3 puanı ile tercih yapmalıdır.  

5)Psikoloji bölümü okumak isteyenler nasıl bir sınav sürecinden geçecekler? 

Bu bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler YGS sınavı sonrasında LYS-1 (Matematik), LYS-3 (Edebiyat) olmak üzere iki sınava girmek zorundadır. Sınav sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler yaptıkları tercihler doğrultusunda psikoloji okumaya hak kazanabilirler.  

6) Psikoloji bölümünde görülen dersler nelerdir? 

Bölümde okutulan belli başlı dersler arasında; sosyoloji, felsefe, mantık, istatistik gibi temel verilen bu derslerin yanı sıra alan dersleri de verilmektedir. Bu alan dersleri: psikolojiye giriş, öğrenme psikolojisi, deneysel psikoloji, çağdaş psikoloji akımları, gelişim psikolojisi, fizyolojik psikoloji, psikolojik testler, zeka-kişilik psikolojisi, anormal davranış psikolojisi gibi derslerdir.  

7)Türkçe psikoloji eğitimi ile İngilizce psikoloji eğitimi arasında ki fark nedir?

Psikolojinin temelleri çok uzun zaman önceye dayanır. Yunan filozoflarına dayanan bu temeller uçsuz bucaksız kaynağa sahiptir. Fakat geçmişi bu kadar eskiye dayanan bu bilimin kayıtlı tarihi ne yazık ki azdır. Ülkemizde yeterli bilimsel çalışmalar yapılmadığı için kaynak sıkıntısı çekilmektedir. Lisans eğitimini İngilizce alan psikoloji bölümü öğrencisi öncelikli olarak daha fazla bilgiye ulaşma şansı elde etmektedir. Bilimsel literatür çalışmasını Türkçe psikoloji eğitimi alan bir öğrenciden daha kolay yapabilmektedir. Çünkü literatürde ki kaynakların hemen hemen hepsi yabancı dildedir. Lisans eğitimince bölüm derslerini, önemli isimleri, belli kalıpları Türkçe ve İngilizce olarak öğrenen öğrenci büyük avantajlara sahip olur.  

8)Psikoloji lisans eğitimi tamamlandıktan sonra psikolog olarak çalışmaya başlanabilir mi? Yükseklisans gerekli mi?

Psikoloji bölümü lisans eğitimi tamamlayan öğrenciler ''Psikolog''  ünvanı ile mezun olur.  

9)Yüksek lisans için gereklilikler nelerdir?

Yüksek lisans, lisans eğitimi ardından belli şartlar çerçevesinde alınmayı hak kazanan eğitimdir. Bu eğitim Tezli ve Tezsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Tezli Yüksek Lisans, bilimsel çalışmalar ve akademik araştırmalar yapmayı hedefler. Tezsiz Yüksek Lisans ise yapılan çalışmaları aktarmayı bilgiyi bireylere kazandırmayı amaçlar. Tezli Yüksek Lisans programı için ALES şartı aranmaktadır fakat Tezsiz Yüksek Lisans programı için böyle bir şart söz konusu değildir. ALES şartının yanı sıra mezunların yeterli dil kapasitesi ve yüksek lisansını yapmak istediği alan ve üniversite bağlamında yüksek bir diploma notuna sahip olmaları gerekmektedir. Bir psikoloji bölümü mezununun yüksek lisans programı için gereklilikleri şunlardır:

- ALES sonuç belgesi

- Lisans diploması

- Transkript

- Özgeçmiş

- Fotoğraf

- Yabancı dil yeterliliği

- Referans mektubu

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Askerlik belgesi (Erkek adaylar için)

10) Klinik psikolog olmak için ne yapılmalı? 

Klinik psikologlar yardım almak isteyen bireyin olağan ve olağandışı tüm davranışlarını inceleyip, ölçüp, değerlendirir. Bireyde keşfettiği normal dışı davranışları tedavi edici yöntemler izlerler. Psikoloji mezunu olan birey klinik psikoloji yüksek lisans programını tamamladıktan sonra aldığı çeşitli eğitimlerle yetkin bir klinik psikolog olabilir. Klinik psikologlar kişilik, ruh sağlığı, fobiler, çeşitli kişisel problemler üzerinde çalışabilirler. Bunların yanı sıra ruh hastalığına sahip bireyler için psikiyatristler ile işbirliği içerisinde bulunabilirler. Klinik psikologlar altı senelik tıp eğitimi almadıkları için psikiyatristler gibi ilaç yazamazlar. Klinik psikologlar akademik ortam, sağlık, özel sektör, kamu sektörleri, psikolojik danışmanlık merkezleri, rehabilitasyonlar, huzurevleri, hukuk-adliye alanları ve eğitim kurumlarında çalışabilirler.  

11) Psikoloji bölümü mezunlarının çalışma alanları nelerdir?

Psikoloji bölümü mezunlarının çalışma alanları çok geniş ve ilerlemeye açıktır. Psikoloji mezunu bireyler tercihlerine göre kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışabilir. Pedagojik formasyon alan bireyler okullarda çalışma fırsatı bulabilir. Psikoloji mezunu birey;

- Akademik ortam

- Hastane/Klinik

- Devlet/İşletme

- Okul/Diğer eğitim yerleri

- Bağımsız/Bireysel çalışma,  gibi ilgilendiği alana yoğunlaşıp iş hayatına adım atabilir.

 12) Hangi psikolog neyi araştırır?

a) Günlük problemlerle ve kişisel sorunlarla ilgilenenler:

- Klinik Psikolog

- Danışman Psikolog

- Toplum Psikologu

- Psikiyatrist

b) Beyin işlevleri ve işlev kaybı sonucu oluşan etkiler ile ilgilenenler:

- Rehabilitasyon  Psikologu

- Anılar, biyokimyasal sebepler, zihinsel süreçler ile ilgilenenler:

- Biyolojik Psikolog

- Psikofarmakolog

c) Laboratuar ortamında insan olmayan deneklerle duyu algı motivasyon vs. incelerler:

- Deneysel Psikolog

- Davranış Analizcisi

d) Zihinsel süreçleri incelerler:

- Bilişsel psikolog

- Bilişsel bilimciler

e) Davranış farklılıklarını incelerler:

- Kişilik Psikologu

- Davranışsal genetikçi

f) Sosyal grupları, sosyal gruplar içerisinde bireyi incelerler:

- Sosyal Psikolog

g) İnsanların fiziksel, bilişsel, sosyal değişimlerini incelerler:

- Gelişim Psikologu

h) İş performansı ve motivasyonu etkileyen faktörleri incelerler:

- Endüstri-örgüt Psikologu

- İnsan faktörü Psikologu

j) Öğrenme süreci ve bu sürecin gelişimini incelerler:

- Eğitim Psikologu

- Okul Psikologu

k) Yaşam tarzlarının sağlık üzerindeki etkisini incelerler:

- Sağlık Psikologu

l) Hukuk çerçevesinde insan problemlerini incelerler:

- Adli Psikolog

m) Kabiliyetleri maksimum düzeyde kullanabilmek için çalışmalar yaparlar:

- Spor Psikologu

n) İstatistiksel metotlarla geliştirip değerlendirip ölçüm araçları yapılandırılırlar:

- Kantitatif Psikolog

- Psikometritler

p) Davranışlar hakkında kesin veriler ortaya koyacak matematiksel ifadeler bulurlar:

- Matematiksel Psikolog

(Gerrig ve Zimbardo, 2014, s.14)    

Kaynakça:

Gerrig, R.J. ve Zimbardo, P.G. (2014).Psikolojiye Giriş: Psikoloji ve Yaşam.(19. Basım). (G.Sart, Çev.). Ankara:Nobel

Cüceloğlu,D.(2010).İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları.(19. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi

www.kariyerpenceresi.com/?meslekler.70/psikolog.html http://yukseklisans.com.tr    


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Merve - 11 ay önce
Bukadar zormus
Avatar
btg - 3 ay önce
Çok bilgilendiririci ve açiklayiciydi