Makaleler HABERLERİ
Sineterapi
24 Aralık 2017, 16:31 0
Sineterapi
Sinematerapi bireysel ya da 7-9 kişilik gruplara uygulanarak gerçekleştirebilir. Gruba ya da bireye filmin tamamı ya da konu ile ilgili hazırlanmış filmin içinden oluşan kısa bir klipte izletilebilir. Filmi danışana ev ödevi şeklinde de verilmektedir. Genellikle gruba uygulanacaksa terapist ve grup aynı anda izlemektedir. Filmi izledikten sonra terapist danışana/danışanlara duygusal zeka alanına dair sorular yöneltir. Daha sonra filmi değerlendirme aşamasında terapist danışanın gerçek hayatı ile filmdeki karakter ile bağlantı kurmasını ister
Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri
05 Aralık 2017, 22:51 2
Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri
boşanmanın etkileri boşanmanın çocuğa etkileri boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri
Piaget'e Göre Ahlak Gelişimi
24 Kasım 2017, 14:10 0
Piaget'e Göre Ahlak Gelişimi
Çocuklar zamanla ahlaki kuralların neyi anlattığını anlamaya başlarlar. 11-12 yaşından itibaren kurallar kendi vicdanlarına göre şekillenmeye başlar. Ahlaki kuralları uygulamada esneklik gösterebilirler. Kuralları otorite tarafından alınan kararlar olarak değil de karşılıklı hoşgörünün bir ürünü olarak kabul ederler. Kuralların değiştirilebileceğine inanırlar.
Cinsel İstismar
20 Kasım 2017, 21:04 0
Cinsel İstismar
Çocukluk çağında istismara maruz kalan bireyler genellikle kimseye söylemez. Bu durumun açığa çıkmasında kendisini cezalandırılacağına ve terk edileceğini düşündüğünden dolayı utanç ve suçluluk duyarak gizlemeye devam edebilir. Cinsel tacize ve istismara maruz kalan çocuklar olayı bir başkası yaşamış gibi çekingen bir tavırla arkadaşlarıyla paylaşır. İstismarın fiziksel olarak zarar görmemişse fark edilmesi tesadifüdir.
Cinsel Sağlık ve Cinsel Terapi
20 Kasım 2017, 20:55 0
Cinsel Sağlık ve Cinsel Terapi
Kısaca cinsel terapi; bireyin cinsel yaşamını her yönden etkileyen duygusal, bilişsel ve davranışlar çarpıklıkları düzeltmeye yardımcı olan bir hizmettir. Cinsel terapi bilişsel ve davranışsal sorunların çözümünü ve devamında bunun korunmasını amaçlar.
Logoterapi Nedir?
20 Kasım 2017, 20:47 0
Logoterapi Nedir?
Logoterapi, anlam yoluyla ya da anlam merkezli terapi olarak açıklanabilir. İnsanın anlam anlayışı üzerine geliştirilmiş olan logoterapi, terapide insanın yaşamına anlam kazandırmayı amaçlamaktadır. Geleneksel psikoterapide amaç kişinin kendi benliğini gerçekleştirmesini sağlamak, yaşamına anlam kazandırmaktan çok anlamın kişinin kendini gerçekleştirmesiyle geleceğine inanır
Yalan Söyleme Davranışı ve Mitomani
03 Kasım 2017, 21:24 0
Yalan Söyleme Davranışı ve Mitomani
İnsan çok gelişmiş bir beyne ve ifade yeteneğine sahiptir. Sosyal yaşamın çoğu zaman manipülasyonlardan oluştuğunun farkındadır ve diğer canlılarda olmayan sözel bir silaha sahiptir. Her şeyden önce dilini, hayal gücünü, muhakeme yeteneğini, aklını, kısaca zihninin tüm katmanlarını kullanarak yalan söyleyebilir.
Bilişsel Çarpıtmalar
29 Ekim 2017, 20:57 4
Bilişsel Çarpıtmalar
Kişilerin düşüncelerinde mantıklı geçerliliği olmayan, bu duruma rağmen gerçek olarak kabul edilen dogmatik bir içeriğe sahip olup düşüncesel dünyasında olumsuz bir örüntünün oluşmasına neden olan çarpıtmaya bilişsel çarpıtma denir.Bu çarpıtmalar depresyonun temelini oluşturabilir.
Cinsel İşlev Bozuklukları
18 Ekim 2017, 22:12 0
Cinsel İşlev Bozuklukları
Dünya genelinde yapılan araştırmalar her 3 insandan en az bir tanesinin yaşamının belli bir döneminde cinsel işlev bozukluğu yaşadığını ortaya çıkmıştır.Cinsel işlev bozuklukları kadınlar ve erkekler açısından farklılık gösterir, 'vajinismus' kadınlara özgü bir cinsel istek bozukluğu iken; 'erektil işlev bozukluğu' ise erkeklere özgüdür.
Beck ve Bilişsel Terapi
15 Ekim 2017, 00:01 0
Beck ve Bilişsel Terapi
Bilişsel terapi 1960’lı yıllarda Aaron Beck tarafından depresyonlu hastaların tedavisi için kullanmaya başlamış ve yalnıza kendine özgü bir niteliği olan psikopatoloji kuramı ve aynı şekilde kendine özgü tedavi süreci olan bir terapi kuramıdır.