Makaleler HABERLERİ
Trafik Psikolojisi
07 Şubat 2018, 18:11 0
Trafik Psikolojisi
Trafik psikolojisi içerisinde yürütülen çalışmaların temel hedefi sürücü davranışlarını anlamaya çalışmak ve buna bağlı olarak bulunan verileri trafik güvenliğini arttırmak için kullanmaktır. Trafik konusu genel olarak insan, çevre ve araç öğeleri arasında var olan ilişkilere dayanır. Trafik psikolojisi ise temel olarak trafik bağlamı içerisinde insan öğesini ele almaktadır.
Manevi Yönelimli Psikoterapi ve Psikolojik Danışma
29 Ocak 2018, 21:48 0
Manevi Yönelimli Psikoterapi ve Psikolojik Danışma
Psikolojik danışma sürecinde manevi bakış açısı, bazı danışanın karakter eğilimlerinin en önemli kaynaklarından birisi olan maneviyat olduğu görülmekte ve bu maneviyat, danışanlara sorunlarıyla aşamadıkları engelleri ile yüzleşmelerini sağlamakta ve bu sorunu yaşayanın sadece kendisini olmadığını anlamaktadır. Manevi bakış açısı, iyileşme sürecinde danışanın kişisel ve çevresel güçlerinin vurgulandığı karakterin güçlü yanlarının perspektifini tamamlayıcı bir niteliktir.
Bağımlılık ve Bağımlı Psikolojisi
29 Ocak 2018, 21:31 0
Bağımlılık ve Bağımlı Psikolojisi
Bağımlılık psikolojisi üzerine yapılan tanımların ve çalışmaların ortak noktası bağımlılığın sürekli, tekrarlayan, dozu artan, bireyin sosyal ve kişisel dünyasına zarar veren, bireyin fonksiyonlarını bozan, bahsi geçen etmen ortadan kalktığında bireyde istenmeyen birtakım davranışlara yol açan psikiyatrik bir rahatsızlık olmasıdır.
Gece Yeme Sendromu
08 Ocak 2018, 19:18 0
Gece Yeme Sendromu
Gece yeme sendromu genelde kilo veremeyen ya da zorlanan obezite hastalarında, sabah iştahsızlık durumu akşam ise aşırı iştahlı olup tıkınırcasına yemek yeme ya da kendini durduramama gibi özelliklere sahip olan hiperfaji ile ve de uykusuzluk çekme durumlarıyla açıklanan bir bozukluktur. Obez olan ve obez olmayan bireylerde de tanımlamaları yapılabilmektedir...
Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)
05 Ocak 2018, 15:35 0
Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)
Terapi iki amaca dayanmaktadır ilki, bireyin yaşamını onun için anlamlı hale getirmek, zenginleştirmek ve doldurmaktır. Bireye onun için yaşamında önemli olan nokta sorulur ve bireyin değerleri üzerinde konuşulur. Terapi boyunca bireyin neden mutsuz olduğu tespit edilmeye çalışılır. Bireyin yaşamına anlam kazandırılarak, onun için önemli durumları belirleyerek ilerlenir. Bireye mutlu olmasını sağlayacak şekilde hedefler konulur...
Flört Şiddeti
03 Ocak 2018, 23:00 0
Flört Şiddeti
lört şiddeti genellikle partnerler arasında gizli olarak yaşanmaktadır. Flört şiddetine maruz kalan kişi bunu özel bir yaşam olduğu için dışarı yansıtmayabilir veya şiddete maruz kaldığının farkında olmayabilir. Literatürdeki çalışmalara göre adolesan bireyin 15 yaşından itibaren flört ilişkisinde şiddete maruz kaldığı saptanmıştır.
Çocuk ve Ergenlerde Yıkıcı Davranış Bozuklukları
03 Ocak 2018, 22:46 0
Çocuk ve Ergenlerde Yıkıcı Davranış Bozuklukları
Karşıt Olma- Karşı Gelme Bozukluğu negatiflik, sinirli ve uyumsuz davranış kalıpları ile karakterizedir. Semptomlar tartışmacı ve meydan okuyucu olmayı, başkaları tarafından kolayca rahatsız edilmeyi içerir. Bu gibi belirtiler, okul çağında ‘problemli’ olarak kolaylıkla tanımlanabilir...
Cam Tavan Sendromu
25 Aralık 2017, 21:56 0
Cam Tavan Sendromu
Cam tavan sendromu, kadınların psikolojik ve sosyal pek çok etmenin bir araya gelmesi nedeniyle özellikle iş hayatında yükselebileceği kariyer basamaklarında yükselmemesi ve daha mütevazı bir konumda kalmasıdır. Cam tavan sendromunun oluşmasının bir nedeni de rol çatışmasıdır. Günümüzde belirgin bir şekilde kadının rolünün hala evde olduğu; iyi bir anne, iyi bir eş olması mutlu ve kariyerinde yükselme hedefinde olmasından her zaman daha öncelikli olmuş ve olmaya da devam etmektedir...
Sineterapi
24 Aralık 2017, 16:31 0
Sineterapi
Sinematerapi bireysel ya da 7-9 kişilik gruplara uygulanarak gerçekleştirebilir. Gruba ya da bireye filmin tamamı ya da konu ile ilgili hazırlanmış filmin içinden oluşan kısa bir klipte izletilebilir. Filmi danışana ev ödevi şeklinde de verilmektedir. Genellikle gruba uygulanacaksa terapist ve grup aynı anda izlemektedir. Filmi izledikten sonra terapist danışana/danışanlara duygusal zeka alanına dair sorular yöneltir. Daha sonra filmi değerlendirme aşamasında terapist danışanın gerçek hayatı ile filmdeki karakter ile bağlantı kurmasını ister
Aşırı Empati Sendromu Nedir?
05 Aralık 2017, 23:00 5
Aşırı Empati Sendromu Nedir?
Aşırı Empati Sendromu kişinin devamlı olarak karşısındakinin duygu ve düşünceleriyle ilgilenmesi ve bu durumun bir çeşit ‘aşırı odaklanma’ hali oluşturmasıdır. Bu kişiler sürekli ‘başkası ne düşünür?’, ‘elalem ne der’ gibi düşüncelerle meşguldürler. Nasıl ki empatinin düşük miktarda olması kişinin anlayışsız, kuralcı ve bencil biri olarak anılmasına sebep oluyorsa empati dozunun yüksek olması da kişiyi hassas, yoğun duygusallığa sahip ve kendini değersiz hisseden  birine dönüştürür.